>>>Mer<<<

Nyhetsvärlden.se

Vad får oss att konsumera och producera nyheter på ett bra sätt. Det händer mycket lokalt, regionalt, nationellt och globalt. Hur balanserar man nyheterna och förstår man nyhhetsvärde- och värden?

Edouard Askmo
EdAskmo.com

ed.askmo@gmail.comArkiv


3.
Vad är nyhetsvärlden enligt olika personer och organisationer?

Viljan att påverka uppfattningen av vad nyhetvärlden är och handlar om kan man ägna sig åt. Det är något vi menar på att vi gör här.

2.
Vi tjänar på att ha koll på nyhetvärlden genom att förstå nyhetsvärde/nyhetsvärden och omvänt. Det kräver att bli förklarat så man kan bygga beslutsunderlag för sin konsumtion och produktion av nyheter.

1.
Startdatum: 2024-06-11

Utsagor av Edouard Askmo

3.
Levande Sätt Att Göra Värdefulla Nyheter Tillgängliga
Vem orkar leta efter nyheter på ett sammanhängande sätt utan bra hjälpmedel.

Ett vanligt problem är bristande nyfikenhet. I vårt sammanhang så handlar det om att vi behöver hitta sätt att skapa nyfikenhet utan att ljuga eller sensationalisera.

2.
Förmedla Nyhetskällor Med Kommentarer?
Kan vem som helst hålla på med det? Kanske inte vem som helst men i alla fall inte så få.
Vad innebär det?
Många fler kan försvara sanning istället för att sprida uppvärmda gamla nyheter med lågt nyhetsvärde och tveksam sanningshalt.

1.
"Skrik" Inte Nyheter
Med att "skrika" nyheter så menar man att det behöver skapas förutsättningar för att göra folk mottagliga för nyheter. Man kan inte pracka på nyheter.

Att inte "skrika" nyheter kan också handla om att man behandlar mottagarna som idioter genom att ta vissa saker för givet eller gör urdåliga övergångar eller inga alls.

Vi behöver ta del av nyheter på ett sätt där vi behandlas väl så vi kan avgöra om vi vill veta mer eller inte baserat på fakta och inte illusioner.

Konsument och producent av nyheter behöver vara överens om vad nyhetsvärde och nyhetsvärden är.

Tjäna På Att Stödja Denna och Andra Av Våra Sajter

Den här sajten ger tillgång till nyheter men också och inte minst sätt att avgöra vad som man uppfattar ha ett nyhetsvärde.

Nå oss via HiTTar.Nu.